ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកថាតើអ្នកម្តាយប្រើទូរស័ព្ទច្រើន អាចធ្វើឲ្យទារកក្នុងផ្ទៃឆាប់មួលម៉ៅឬទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

តាមការស្រាវជ្រាវមួយបានបង្ហាញថា នៅក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ បើអ្នកម្តាយលេងទូរស័ព្ទច្រើន កូនដែលកើតចេញមកនឹងមានចរិតឆាប់ឆេវឆាវ និងមួលម៉ៅខ្លាំង។ តាមការស្រាវជ្រាវជាច្រើនទៀតបានបង្ហាញថា អ្នកម្តាយដែលនិយាយទូរស័ព្ទលើសពីមួយម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ កូននឹងឆាប់មួលម៉ៅពេលដែលគេមានអាយុពី៥ទៅ៧ឆ្នាំ ដោយបញ្ចេញកាយវិកាដូចជាអំពើហឹង្សាអញ្ចឹង។ ជាពិសេស ការលេងទូរស័ព្ទច្រើនក្នុងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូន ធ្វើឲ្យកូនមានរូបរាងមិនគ្រប់ ហើយក៏ធ្វើឲ្យអ្នកងាយកើតមុនខែដែរ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែចៀសពីទូរស័ព្ទឲ្យបានឆ្ងាយ ហើយកុំប្រើច្រើនឲ្យសោះ ទើបអាចធានាពីសុវត្ថិភាពកូនក្នុងផ្ទៃបាន៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង