ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំកុរ

ឆ្នាំកុរ មិនថាក្នុងការងារ ឬមុខរបរទេ សុទ្ធតែងាយទទួលបានផលខ្ពស់ចូលមកជានិច្ច។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់គេតែងកើនឡើងខ្លាំងពីមួយខែទៅមួយខែ មិនងាយចុះមកវិញទេ។

ឆ្នាំរោង

ឆ្នាំរោង ជាមនុស្សដែលអាចទទួលបានការថែរក្សាពីទេវតា។ ជាពិសេស ពេលដែលជួបនឹងបញ្ហា គេតែងដោះស្រាយបានល្អ មិនងាយគេចវេសឡើយ។ ដូចនេះ ប្រាក់ដែលមានលើដៃគេមិនតិចនោះទេ។

ឆ្នាំខាល

ឆ្នាំខាល មានចិត្តល្អ ស្មោះត្រង់ និងមិនមានចិត្តប្រកាន់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេតែងតែអាចទទួលបានផលក្នុងការងារជានិច្ច។ ដូចនេះ ទ្រព្យធំ និងតូច អាចមកក្បែរគេច្រើនដល់ថ្នាក់នឹកស្មានមិនដល់៕