ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីពណ៌នៃសម្លៀកបំពាក់ដែលអាចនាំទ្រព្យជូនអ្នកជាងគេ។ តើគឺជាពណ៌អ្វីទៅ?

  • ពណ៌លឿង ជាពណ៌ដែលនាំលាភឲ្យឆ្នាំជូត និងកុរ។
  • ពណ៌បៃតង ជាពណ៌សំណាងរបស់ឆ្នាំម្សាញ់ និងមមី។
  • ពណ៌ក្រហម ជាពណ៌ដែលនាំទ្រព្យដល់ឆ្នាំខាល និងថោះ៕
  • ពណ៌លឿង ជាពណ៌ដែលនាំលាភឲ្យឆ្នាំជូត និងកុរ។
  • ពណ៌បៃតង ជាពណ៌សំណាងរបស់ឆ្នាំម្សាញ់ និងមមី។
  • ពណ៌ក្រហម ជាពណ៌ដែលនាំទ្រព្យដល់ឆ្នាំខាល និងថោះ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង