​ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​បាន​និយាយថា ប្រហែលជា ៩% នៃ​គ្រប់​ករណី​នៃ​ជំងឺហឺត​ទាំងអស់​នៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ត្រូវ​បាន​បង្កឡើង ឬ​កាន់តែ​អាក្រក់​ទៅ​ដោយសារ​ការទាក់ទង​នឹង​ការ​ធ្វើការ​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​និយាយថា នេះ​មានន័យ​ថា ជំងឺហឺត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការធ្វើ​ការប៉ះពាល់​ប្រហែលជា ១,៤​លាន​នាក់ នៃ​មនុស្ស​ពេញវ័យ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ​។​

​អត្រា​នៃ​ជំងឺហឺត​ដែល​ទាក់ទង​ទៅនឹង​ការងារ​ពី​រដ្ឋ​មួយ​ទៅ​រដ្ឋ​មួយ​មាន​ពី ៤,៨% (​ទីក្រុង​អា​រី​ហ្សូ​ណា​) ទៅ ១៤% (​ទី​ក្រុងហ្លូរី​ដា​), នេះ​ដោយយោង​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​បានមកពី​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ពី​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង និង​ការពារ​ជំងឺ​នៅក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​។​

​ការវិភាគ​នៃ​ទិន្នន័យ​ពី​ឆ្នាំ ២០០៦ ទៅ ២០០៩ ក្នុង ៣៨​ទីក្រុង និង​ក្នុង​សង្កាត់ Columbia ក៏​បាន​បង្ហាញថា អ្នកធ្វើកា​រវ័យ​ចំណាស់ និង​ក្រុម​នៃ​ជនជាតិភាគតិច​គឺ​មាន​ហានិភ័យ​ខ្ពស់បំផុត​។ ឧទាហរណ៍​, អត្រា​នៃ​អ្នក​ជំងឺហឺត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​បុគ្គល​គឺមាន ១២,៧% ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​ពី ៤៥​ឆ្នាំ ទៅ ៦៤​ឆ្នាំ ទល់នឹង ៧% ចំពោះ​អ្នក​ដែល​មាន​អាយុ​ពី ១៨​ឆ្នាំ ទៅ ៤៤​ឆ្នាំ​។ របាយការណ៍​បានបង្ហាញ​ថា ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​នៃ​ពូជសាសន៍​នៃ​ជំងឺហឺត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​នេះ​គឺ​មាន ១២,៥% ចំពោះ​ជនជាតិ​ស្បែក​ខ្មៅ​, ១០,៥% ចំពោះ​ជនជាតិ​អ៊ី​ស្ពានី​ក និង ៨,២% ចំពោះ​ជនជាតិ​ស្បែក​ស​។​

​ការប៉ាន់ស្មាន​នៃ​សមាមាត្រ​ចំពោះ​មនុស្សពេញវ័យ​ជាមួយនឹង​អ្នក​ជំងឺហឺត​ថ្មីៗ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​នោះ​គឺ​ស្រដៀង​គ្នា​ចំពោះ​បុរស និង​ស្ត្រី​, គឺ​ប្រហែល ៩%​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​និយាយថា ជំងឺហឺត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​គឺ​អាច​ការពារ​បាន ប៉ុន្តែ ជំងឺ​ដែល​មិន​ស្គាល់ និង​ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​បាន​បង្ហាញថា​តម្រូវ​អោយមាន​ការតាមដាន​លើ​កន្លែង​ធ្វើការ​ដើម្បី​យល់​អោយបាន​ច្បាស់​លើ​កត្តា​ហានិភ័យ និង​ប្រសិទ្ធភាព​នៃ​ការការពារ​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បានសរសេរថា ការតាមដាន​យ៉ាង​ល្អប្រសើរ​នៃ​បញ្ហា នឹង​បង្កើន​ការយល់ដឹង​ពី​អេពី​ឌី​មី​សាស្ត្រ​នៃ​ជំងឺហឺ​តដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ និង​រដ្ឋ​ដែល​អាច​កើតមាន​, អ្នក​ធ្វើការ​ជា​ដើម​ដើម្បី​ទទួលបាន​អន្តរាគមន៍​យ៉ាង​ល្អប្រសើរ​ដើម្បី​បន្ថយ​ការទទួលខុសត្រូវ​នៃ​ជំងឺហឺត​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ការងារ​នេះ​។​

​ការស្រាវជ្រាវ​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​នៅ​ក្នុង Morbidity and Mortality Weekly Report។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង