ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញថា ស្ត្រី​ដែល​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ​អាច​ហាក់ដូចជា​ងាយ​មាន​ផលវិបាក​នានា​ដែ​បណ្តាល​មក​ពី​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ជាង​ស្ត្រី​ដទៃទៀត​។​

​ពួកគេ​បាន​រកឃើញថា ហានិភ័យ​គឺ​រឹតតែ​ខ្ពស់​ចំពោះ​អ្នក​ដែល​បាន​កើតមុន​សប្តាហ៍​ទី​៣២​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ជនជាតិ​កាណាដា​បាន​ពិនិត្យ​មើល​ការស្រាវជ្រាវ​លើ​ស្ត្រី​ដែល​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ ជាង​៧.០០០​នាក់ (​មុន​សប្តាហ៍​ទី​៣៧​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​) និង​ជាង​១៦.០០០​នាក់​ដែល​កើត​គ្រប់​ខែ​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៧៦ ដល់​ឆ្នាំ​១៩៩៥​។​

​យ៉ាងហោច​ណាស់​ផលវិបាក​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​មួយ​បាន​កើតមានឡើង​ជិត​១២%​ចំពោះ​ស្ត្រី​ដែល​កើត​គ្រប់​ខែ​, ជាង​១៣%​នៃ​ស្ត្រី​ដែល​កើត​នៅ​ចន្លោះ ៣២ ទៅ​៣៦​សប្តាហ៍ និង​ជិត​២៥%​នៃ​ស្ត្រី​ដែល​កើតមុន​៣២​សប្តាហ៍​។​

​ផលវិបាក​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​រួមមាន ការ​កើត​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​, ជំងឺលើសឈាម​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ និង​ជំងឺ​ព្រាយ​ក្រឡាភ្លើង​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ក៏​បាន​រកឃើញថា ស្ត្រី​ដែល​កើត​មក​តូច​ពេក ទោះបីជា​មិន​គ្រប់​ខែ ឬ​គ្រប់​ខែ​ក៏​ដោយ​, ក៏​មាន​ការកើនឡើង​ហានិភ័យ​នៃ​ផលវិបាន​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ផង​ដែ​រ​។​

​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​នៅ​ក្នុង CMAJ ក៏​បាន​រកឃើញថា ជំងឺ​ឈាម​រ៉ាំរ៉ៃ និង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​ទី​២​គឺ​កើតមាន​ជាទូទៅ​បំផុត​ក្នុងចំនោម​ស្ត្រី​ដែល​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ​ជាង​ស្ត្រី​ដែល​កើត​គ្រប់​ខែ​។ លក្ខខ័ណ្ឌ​ទាំង​ពីរ​នេះ​បង្កើន​ហានិភ័យ​នៃ​ផលវិបាក​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​បង្ហាញថា អត្រា​ខ្ពស់​នៃ​ផលវិបាក​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ចំពោះ​ស្ត្រី​ដែល​កើត​មិន​គ្រប់​ខែ អាច​ត្រូវបាន​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​មូលហេតុ​ដែល​ត្រូវបាន​ទាក់ទង​នឹង​ការកើត​មិន​គ្រប់​ខែ​នេះ​៕​

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង