​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​រោគសញ្ញា​នៃ​ជម្ងឺ​ជើង​ដែល​មិនចេះ​រីងស្ងួត (RLS) រួមទាំង​ការ​ជម្រុញឱ្យមាន​ចលនា និង​ពិបាក​ក្នុងការ​គេង ដែល​អ្នក​តែង​និយាយ​ជា​សាមញ្ញ​ថា រសាប់រសល់​។

​ប្រសិនបើ​អ្នក​គិតថា​អ្នក​អាចមាន RLS សូម​អាន ដើម្បី​មើល​សញ្ញា និង​រោគសញ្ញា ដែល​ត្រូវបាន​ប្រើ ដើម្បី​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ជម្ងឺ ដែល​អាច​ព្យាបាល​បាន​។​

-​ការ​ជម្រុញ​យ៉ាងខ្លាំង ដើម្បី​ផ្លាស់​ទី​ជើង​របស់​អ្នក​
-​អ្នក​ពិបាក​ក្នុងការ​គេង ដោយ​ការ​គេង​មិន​លក់ ឫ គេង​លក់​មិន​ស្កប់​
-​ប្រសិនបើ​អ្នកមាន​អារម្មណ៍​ធូរស្រាល​ពី​ការឈឺចាប់​ជើងរ​របស់​នៅពេល​អ្នក​ផ្លាស់​ទី​វា​
-​ការឈឺ​ចាប់ជើង ចាប់ផ្តើម ឫ ឈឺ​កាន់តែខ្លាំង នៅពេល​អ្នក​សម្រាក​
-​អ្នក​ឈឺ​ជើង​កាន់តែខ្លាំង​នៅពេល​ល្ងាច ជាពិសេស​នៅពេលដែល​អ្នក​ទម្រេត​ខ្លួន​៕​