ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំច

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំច ក្នុងពេលចូលឆ្នាំចិន ត្រៀមកាបូបលុយសម្រាប់ច្រកលុយធំ ព្រោះអ្នកអាចទទួលបានទ្រព្យចៃដន្យច្រើនណាស់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកចាយមិនចេះអស់នោះទេ។

ឆ្នាំឆ្លូវ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ នឹងមានផ្កាយសំណាងចូលមកជិតខ្លួន ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចចំណេញលុយមិនឈប់នោះទេ។ ជាពិសេស ការបណ្តាក់ទុនទាំងឡាយរបស់អ្នកនឹងអាចទទួលបានផលធំទាំងអស់។

ឆ្នាំរកា

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំរកា នឹងមានចំណូលមិនស្ទើរទេចូលមករកអ្នកក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំចិន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកាបូបលុយដែលគ្មានលុយប្រែជាមានលុយពេញណែនទុកមិនចេះអស់នោះឡើយ៕