ខាងក្រោមនេះ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីជំងឺដែលអ្នកអាចឆ្លងពីគ្នាក្រោយពេលដែលថើបមាត់គ្នា។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. នៅពេលដែលអ្នកផ្តាសាយ អ្នកមិនគួរថើបមាត់គ្នាឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកចម្លងជំងឺដល់គ្នាបានយ៉ាងងាយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែចៀស ដើម្បីអាចការពារពីជំងឺផ្តាសាយបាន។
  2. ប្រសិនជាអ្នកមានជំងឺក្រពះ ក៏អាចឆ្លងគ្នាបានដែរពេលដែលអ្នកថើបមាត់គ្នាដោយមិនប្រយ័ត្ន ដោយអាចធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឆ្អល់ពោះ ញ៉ាំអ្វីមិនចូល។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អ។
  3. ជំងឺដែលទាក់ទងនឹងផ្លូវភេទក៏អ្នកអាចឆ្លងគ្នាបានដែរតាមរយៈទឹកមាត់។ ដូចនេះ មុននឹងថើប អ្នកគួរតែស្វែងយលល់ពីគ្នាឲ្យបានច្បាស់ជាមុនសិន។ ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នខ្លាំងពេលដែលថើបគ្នាម្តងៗ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង