​ពួក​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​អាមេរិក​រកឃើញថា បរិភោគ​យ៉ា​អួ​យ៉ាងតិច ២​ដង ក្នុង​១​សប្តាហ៍ នឹង​ជួយ​បុរស​បន្ថយ​ហានិភ័យ​កើត​ដុំ​សាច់ ដែល​អាច​នាំ​ដល់​ជំងឺមហារីក​ពោះវៀន ។​

​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​លើ​បុរស ៣២.៦០៦ នាក់ និង​ស្ត្រី ៥៥៧៤៣​នាក់ ក្នុង​រយៈពេល ២៦ ឆ្នាំ រៀងរាល់ ៤ ឆ្នាំ ម្តង ពួកគេ​ត្រូវ​ផ្តល់ព័ត៌មាន​លំអិត​អំពី​របៀប​រស់នៅ និង​របប​អាហារ​របស់ខ្លួន រួមមាន បរិមាណ​យ៉ា​អួ ដែល​ពួកគេ​ទទួលទាន​ផងដែរ​។ ពួក​អ្នកចូលរួម​ទាំងអស់ ត្រូវបាន​ឆ្លុ​ពោះវៀន​តាម​កាលកំណត់ ។​

​ជា​លទ្ធផល​ដែល​ទទួលបាន គឺ​ប្រៀប​នឹង​អ្នក​មិន​យ៉ា​អួ​នោះ​បុរស​បរិភោគ​យ៉ា​អួ​ជាប្រចាំ នឹង​បន្ថយ​បាន ២៦% ហានិភ័យ​កើត​ដុំ​សាច់​នៅ​ពោះវៀនធំ​, ជា​ជំងឺ​មានលទ្ធភាព​បង្ក​មហារីក ។​

​អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ បាន​បកស្រាយ​ថា នេះ អាច​ដោយសារ​បាក់តេរី Lactobacillus bulgaricus និង Streptococcus thermophilus ត្រូវបាន​រកឃើញ​ក្នុង​យ៉ា​អួ ជាមួយនឹង​អង់​ហ្ស៊ី​ម ដែល​អាច​បន្ថយ​បរិមាណ​សារជាតិ​គីមី​បង្ក​មហារីក​ក្នុង​ពោះវៀន​៕​