ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំឆ្លូវ

ចាប់ពីពេលនេះទៅ ឆ្នាំឆ្លូវ នឹងអាចបង្កើតបានក្រដាសប្រាក់ច្រើនណាស់ ថែមទាំងអាចឡើងដល់កន្លែងខ្ពស់ផងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយចាយមិនចេះអស់នោះទេ។

ឆ្នាំជូត

ចាប់ពៅថ្ងៃនេះទៅ ឆ្នាំជូត នឹងអាចប្រទះនឹងឱកាសល្អ ដោយធ្វើឲ្យតែងតែមានប្រាក់ចូលមកក្នុងហោប៉ាវជានិច្ច។ ដូចនេះ ការក្លាយជាអ្នកមានមិនមែនជារឿងលំបាកទៀតនោះទេ។

ឆ្នាំថោះ

ចាប់ពីរយៈពេលនេះទៅ ឆ្នាំថោះ នឹងមានទេវតាទ្រព្យតាមថែរក្សា ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រមូលបានទាំងទ្រព្យតូច និងទ្រព្យធំ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកសន្សំបានប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្រាប់ចាយក្នុងពេលក្រោយបាន៕