ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំរកា

ឆ្នាំរកា ចាប់ពីចូលឆ្នាំចិនទៅ នឹងអាចបង្កើតបានលុយច្រើន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៀតនោះទេ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងរស់ដោយមិនខ្វះអ្វីគ្រប់យ៉ាងឡើយ។

ឆ្នាំម្សាញ់

ឆ្នាំម្សាញ់ ចាប់ពីចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះទៅ អ្នកអាចទទួលបានទាំងលាភ ទាំងទ្រព្យគ្រប់ប្រភេទ មិនថាធំ ឬតូចឡើយ។ ជាពិសេស ខួរក្បាលអ្នកបង្វិលបានលឿនណាស់ ដោយបង្វិលត្រូវផ្លូវដែលមានទ្រព្យធំ។

ឆ្នាំខាល

ឆ្នាំខាល ក្រោយចូលឆ្នាំចិននេះ អាចនិយាយបានថាជាពេលដែលអ្នកអាចកើបបានប្រាក់ធំចូលផ្ទះ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកចង់បានផ្ទះ និងឡានទំនើបសុទ្ធតែមិនមែនជារឿងលំបាកទៀតទេ៕