ការស្រាវជ្រាវ​ថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញថា កុមារ​ដែល​មាន​ប្រភេទ​តិចតួច​នៃ​បាក់តេរី​នៅក្នុង​ពោះវៀន​គឺ​មាន​ការកើនឡើង​ហានិភ័យ​ក្នុង​ការវិវត្ត​ទៅជា​ជំងឺ​ហឺត​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​វាយតម្លៃ​លើ​ភាព​ខុសប្លែក​គ្នា​នៃ​បាក់តេរី​នៅក្នុង​ពោះវៀន​កុមារ​៤៧​នាក់ និង​បន្ទាប់មក​បាន​តាមដាន​ពួកគេ​រហូត​ដល់​ពួក​គេ​ដល់​អាយុ​៧​ឆ្នាំ​។ ក្នុង​វ័យ​នេះ​, ១៧%​មាន​ជំងឺហឺត​រ៉ាំរ៉ៃ​, ២៨%​មាន​ជំងឺ​រលាក​ច្រមុះ​, ២៦%​មាន​បញ្ហា​ស្បែក និង​៣៤%​មានប្រតិកម្ម​អាឡែ​ស៊ី​។​

​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ​, មាន​តែ​ករណី​នៃ​ជំងឺហឺត​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​ភាព​ខុសប្លែកគ្នា​តិច​នៃ​បាក់តេរី​នៅក្នុង​ពោះវៀន​នៅពេល​ដែល​កុមារ​មាន​អា​យ្​១​សប្តាហ៍ និង​១​ខែ​។ នេះ​ដោយយោង​តាម​ការស្រាវជ្រាវ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចេញផ្សាយ​នៅក្នុង​កាសែត Clinical & Experimental Allergy​។​

​អ្នកស្រាវជ្រាវ​បាន​និយាយថា ការស្រាវជ្រាវ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ការបង្ហាញ​ថា បាក់តេរី​នៅក្នុង​ពោះវៀន​អាចមាន​ឥទ្ធិពល​ទៅលើ​ផ្លូវដង្ហើម ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ពីមុន​នៅ​ក្នុង​ការស្រាវជ្រាវ​លើ​សត្វ​។​

​ថូ​ម៉ាស អា​ប្រា​ហាម​សាន់ (Thomas Abrahamsson) ជា​គ្រូពេទ្យ​ឯកទេស​ជំងឺ​កុមារ និង​ជា​អ្នកស្រាវជ្រាវ​ដែល​មកពី​សាកលវិទ្យាល័យ Linkoping បាន​និយាយថា ភាព​ខុសប្លែក​គ្នា​ខ្ពស់​នៃ​មេរោគ​នៅក្នុង​ពោះវៀន​អំឡុង​ពេល​មួយ​ខែ​ដំបូង​ក្រោយ​នឹង​កើត​នោះ ហាក់ដូចជា​រឿង​សំខាន់​ចំពោះ​ភាព​លូតលាស់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ភាព​ស៊ាំ​។​

​វា​ត្រូវ​បាន​គេ​ជឿ​ថា ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​ដើម្បីអោយ​មុខងារ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​នោះ​, វា​ចាំបាច់​ត្រូវ​ការហ្វឹកហាត់​ដោយ​ចំនួន​ដ៏​ច្រើន​នៃ​មេរោគ​ប្លែកៗ​ពីគ្នា​។ អា​ប្រា​ហាម​សាន់ បាន​ពន្យល់ថា ប្រសិន​បើ​ប្រព័ន្ធ​ភាពស៊ាំ​កុមារ​មិន​ត្រូវ​បាន​ប៉ះពាល់ និង​ភ្ញោ​ចដោ​យ​ចំនួន​ដ៏​ច្រើន​នៃ​បាក់តេរី​ផ្សេងៗ​ពី​គ្នា​ទេ​នោះ​, វា​អាច​មាន​ប្រតិកម្ម​ខ្លាំង​ទៅ​នឹង​សារធាតុ​ដែល​មិន​ប៉ះពាល់​៕