ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យសុខភាពកូនកើតមានបញ្ហា ទឹកទាំង៥ប្រភេទនេះ អ្នកមិនគួរយកមកឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  • អ្នកមិនគួរប្រើទឹកដែលទុកចោលយូរមកឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនទេ ព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនបាន។ ដូចនេះ ទឹកដែលទុកចោលលើសពី១២ ដល់២៤ម៉ោង អ្នកមិនគួរប្រើឡើយ។
  • អ្នកក៏មិនគួរប្រើទឹកសុទ្ធដើម្បីឆុងទឹកដោះគោឲ្យកូនដែរ ព្រោះនៅក្នុងទឹកសុទ្ធ មានសារធាតុដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រលៀនរបស់កូនអ្នក។
  • ទឹកដែលអ្នកដាំច្រើនដង ក៏មិនគួរយកមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅដែរ ព្រោះវាមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចធ្វើឲ្យកូនប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់បានគ្រប់ពេល ប្រសិនជាអ្នកមិនប្រយ័ត្ន។
  • ទឹកដែលឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនច្រុះទឹកក៏អ្នកមិនគួរប្រើមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនដែរ ព្រោះម៉ាស៊ីនច្រុះនោះបើអ្នកមិនផ្លាស់ប្តូរទាន់ពេលវេលា វានឹងអាចផ្ទុកមេរោគជាច្រើនក្នុងនោះ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រើទឹកដែលដាំពុះធម្មតាមកឆុងម្សៅទឹកដោះគោឲ្យកូនបៅបាន នោះវានឹងមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូននោះទេ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង