​ការលាង​សម្អាត​បន្ទប់ទឹក​របស់​អ្នកជា​ទៀងទាត់ គឺ​ចាំបាច់ ប៉ុន្តែ​អ្នក​អាច​នឹង​រាលដាល​មេរោគ​ដោយ​មិន

​ប្រយ័ត្នប្រយែង​នៅ​ជុំវិញ​ផ្ទះ​តាមរយៈ​ទម្លាប់​បន្ទប់ទឹក​ដែល​មិនសូវ​ល្អ​។
​ធ្ងន់ធ្ងរ​ណាស់​! កុំ​យក​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​ទៅជា​មួយ ពេល​អ្នក​ចូល​បន្ទប់ទឹក​។ នៅទីនេះ យើង​នឹង​ចែករំលែក​នូវ

​កំហុស​ទូទៅ​មួយចំនួន ដែល​មនុស្ស​តែងតែ​ធ្វើ​នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក ដែលជា​កត្តា​ជម្រុញ​ឱ្យ​ពួកគេ​ប្រឈម​នឹង

​ការឆ្លង​មេរោគ​។

-​កំហុស​: ការ​អូស Instagram ចុះឡើងនៅ​បង្គន់​
-​កំហុស​: មិន​លាងដៃ​ឱ្យបាន​ត្រឹមត្រូវ
-​កំហុស​: ការប្រើ​សាប៊ូដុំ​
-​កំហុស​: រំលង​ការធ្វើ​អនាម័យ​ដៃ
-​កំហុស​: ការប្រើ​កន្សែងដៃ​តែមួយ​សម្រាប់​គ្រួសារ​ទាំងមូល​៕