ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរឿងដែលអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នពេលដែលបំបៅទឹកដោះគោកូន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. អ្នកមិនត្រូវដាក់ដបទឹកដោះគោត្រង់ពេកនោះទេ ព្រោះអាចមានគ្រោះថ្នាក់បាន ដោយធ្វើឲ្យកូនពិបាកបៅខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងពេលដែលកាន់ឲ្យកូនបៅ។
  1. នៅពេលដែលអ្នកឱ្យកូនបៅ អ្នកមិនត្រូវគ្របគេជិតនោះទេ អ្នកត្រូវតែមើលឃើញដៃរបស់គេដើម្បីអាចសង្កេតមើលអាការៈមិនប្រក្រតីរបស់កូន ទើបអាចបង្ការកូនពីគ្រោះថ្នាក់បាន។
  1. នៅពេលដែលមុខរបស់កូនមិនបែរមករកអ្នក សូមអ្នកុំបំបៅគេឱ្យសោះ ព្រោះខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កូន។
  1. អ្នកមិនត្រូវបង្វិលក្បាលដបទឹកដោះគោនៅក្នុងមាត់របស់កូននៅពេលដែលគេមិនចង់បៅទេ ព្រោះខ្លាចគេបៅឆ្អែតពេក បើអ្នកបង្ខំឲ្យគេបៅទៀត នឹងអាចធ្វើឲ្យកូនមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងពេលឲ្យកូនបៅ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង