ចែករំលែក
  • 168
  •  
  •  

ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់ឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកកាន់តែធ្ងន់ health.com.khនឹងបង្ហាញអ្នកពីរឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. អ្នកមិនគួរញ៉ាំច្រើនហួសកំណត់ឡើយ ដោយគួរតែកំណត់របបអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទើបមិនធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនជាអ្នកបរិភោគច្រើនខ្លាំង នឹងធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងរាងកាយអ្នកឡើងកាន់តែខ្ពស់។
  2. អ្នកមិនគួរអង្គុយច្រើនជាងកម្រើកឡើយ មានន័យថា អ្នកគួរតែធ្វើចលនាឲ្យបានច្រើន ដោយមិនគួរអង្គយយូរទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមអ្នកកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូចនេះ ការហាត់ប្រាណ ដោយធ្វើចលនាច្រើន អាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងរាងកាយអ្នកមានលំនឹង។
  3. នៅពេលដែលអ្នកតែងចូលគេងយប់ជ្រៅ ដោយគេងមិនគ្រប់ នោះជាតិស្ករក្នុងរាងកាយអ្នកក៏អាចកើនឡើងដែរ ដោយអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាន។ ជាពិសេស អ្នកដែលមានជំងឺនេះស្រាប់ ក៏អាចប្រែជាធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដែរ។ ដួចនេះ អ្នកគួរតែគេងឲ្យគ្រប់៨ម៉ោង ទើបល្អចំពោះសុខភាពអ្នក៕

មតិរបស់អ្នក

Please enter your comment!
Please enter your name here