​ជំងឺ​ដាច់​ស​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល កើតឡើង​នៅពេល​ឈាម​ដែល​ទៅ​ចិញ្ចឹម​ខួរក្បាល​ត្រូវបាន​កាត់ផ្តាច់ ឬ​កាត់បន្ថយ​។ អ្នក​អាច​នឹង​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​នេះ ប្រសិនបើ​សមាជិកគ្រួសារ​អ្នក​ធ្លាប់មាន​ជំងឺ​នេះ​។ ដោយឡែក​អ្នក​ដែល​ធាត់​, មាន​អាយុ​៥៥​ឆ្នាំ​ឡើងទៅ​, មិន​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​, អ្នក​ពិសា​គ្រឿង​ច្រើន ឬ​ប្រើប្រាស់​ឱសថ​ពុំ​ត្រឹមត្រូវ​ផ្សេងៗ​។

​តើ​ប្រភេទ​នៃ​ជំងឺ​ដាច់​ស​សៃ​ឈាម​ខួរ​ក្បាលមាន​អ្វីខ្លះ​? ខាងក្រោម​នេះ ជា​ប្រភេទ​ខុសៗ​គ្នា​៖

១.Ischemic strokes: ជំងឺ​ដាច់​ស​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល​ប្រភេទ​នេះ កើតមាន​ច្រើនជាងគេ​រហូតដល់​ប្រមាណ​៨៥%​។ ជំងឺស្ត្រូក​ប្រភេទ​នេះ​បង្កឡើង​ដោយមាន​ការកកស្ទះ ឬ​ការរួម​តូចចង្អៀត​នៃ​សរសៃឈាម​ក្រហម ដែល​ចិញ្ចឹម​ខួរក្បាល​។ វា​បណ្តាលមកពី កំណក​ឈាម មកពី​សារធាតុ​ខ្លាញ់​ដែល​ស្ទះ​ក្នុង​សរសៃឈាម​ក្រហម​។​

២.Hemorrhagic strokes: បង្កឡើង​ដោយសារ​ការហូរ​ឈាម ឫ​ដាច់ នៃ​សរសៃ​ឈាមក្រហម​ក្នុង​ខួរក្បាល ហើយ​បង្កើតជា​សម្ពាធ និង​សង្កត់​ទៅលើ​ខួរក្បាល​។ វា​ច្រើន​កើត​ចំពោះ​អ្នកជំងឺ​លើស​សម្ពាធ​ឈាម​
​ការប៉ះទង្គិច​ក្បាល ការប្រើប្រាស់​ឱសថ​មិន​ឲ្យ​ឈាមកក និង​ការ​ប៉ោង​ចេញ​នៃ​សរសៃ​ឈាមក្រហម​។​

៣.Mini-stroke: នៅពេល​ឈាម​ដែល​ទៅ​ចិញ្ចឹម​ខួរក្បាល​ត្រូវបាន​កាត់ផ្តាច់​រយៈពេល​ខ្លី ជំងឺ​ដាច់​ស​សៃ​ឈាម​ខួរក្បាល​ប្រភេទ​នឹង​កើតមាន​។ វា​បង្កឡើង​ដោយ​ការ​កកឈាម ដូច Ischemic strokes ដែរ​៕​