ស្រ្តេសអាចបង្កើនសម្ពាធដល់អារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរ និងបញ្ហាសុខភាពរាងកាយបាន។ ការសិក្សាអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងវា អាចជួយអ្នកដោះស្រាយអ្វីដែលកើតឡើងនៅចំពោះមុខបាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងស្រ្តេសប្រចាំថ្ងៃ៖

  • ចូរព្យាយាមកុំចំណាយពេលវេលាច្រើនលើការបារម្ភអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន
  • ចូរស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតូចៗ ដើម្បីអាចឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍បានល្អហើយ
  • ចូរត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហេតុការណ៍ដែលតានតឹងទុកជាមុនផងដូចជា ការសម្ភាសន៍ការងារជាដើម
  • ចូរយល់ថា វាគ្រាន់តែជាការប្រែប្រួលដែលអាចកើតមាន ចៀសជាងយល់ថា វាគឺជាការគំរាមគំហែង
  • ចូរស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃ
  • ចូរសិក្សាលើការស្វែងរកការគាំទ្រពីមិត្តភក្តិ មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ ឬអ្នកប្រឹក្សា
  • ចូរចៀសវាងកាលវិភាគដែលតម្រូវឲ្យធ្វើការងារច្រើនជាប់គ្នាពេក
  • ចូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលដៅរបស់អ្នកមានភាពប្រាកដប្រជា
  • ចូរហាត់ប្រាណជាទៀងទាត់ ញ៉ាំអាហារសម្បូរជីវជាតិ និងគេងគ្រប់គ្រាន់
  • ចូរមានទម្លាប់កម្សាន្តអារម្មណ៍ ឬលេងកីឡាណាដែលអ្នកចូលចិត្ត៕