ការងារមួយចំនួនធ្វើឲ្យប្រឈមកាន់តែខ្លាំងនឹងការមានរបួសនៅភ្នែក ជាពិសេសការងារដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីន ឬសារធាតុគីមីច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំមួយចំនួនអំពីការការពារភ្នែក៖

  • ការដែលបណ្តោយខ្លួនឯងឲ្យស្និទ្ធខ្លាំងនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចកើតឡើងនៅកន្លែងធ្វើការពេក អាចបង្កហានិភ័យដល់ភ្នែកអ្នកបាន
  • ចូរប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជា កញ្ចក់ការពារ ឬឧបករណ៍ការពារម៉ាស៊ីននៅកន្លែងធ្វើការ
  • ចូរពាក់ឧបករណ៍ ឬសម្ភារៈការពារភ្នែកឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អផង
  • ចូរប្រាកដថា ការការពារភ្នែករបស់អ្នកគឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អ ហើយចូរជម្រុះចោលឲ្យអស់នូវអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ចេញផង៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង