​ការ​ធ្វើ​តេស្ត និង​ដំណើរការ​ផ្សេងៗ​ដើម្បី​រក​រោគវិនិច្ឆ័យ​ជំងឺ​គ្រួស​ក្នុង​ថង់ទឹកប្រមាត់​មាន​៖

  • តេស្ត​បង្កើតជា​រូបភាព​របស់​ថង់ទឹកប្រមាត់​៖ គ្រូពេទ្យ​ប្រហែលជា​ណែនាំ​អោយ​ថត​អេកូ​ពោះ និង CT Scan ដើម្បី​បង្កើត​ជា​រូបភាព​ថង់ទឹកប្រមាត់​។ រូបភាព​ទាំងនេះ​អាច​វិភាគ​ដឹង​អំពី​រោគសញ្ញា​របស់​គ្រួស​ក្នុង​ថងទឹកប្រមាត់​។​
  • ​តេស្ត​រកមើល​គ្រួស​នៅក្នុង​បំពង់​បង្ហូរ​ទឹកប្រមាត់​៖ តេស្ត​ដែល​ប្រើ​ការបំពាក់​ពណ៌​ពិសេស ទៅលើ​បំពង់​បង្ហូរទឹក​ប្រមាត់​ដើម្បី​មើល​ឃើញ​ជា​រូបភាព​ប្រហែលជា​ជួយ​អោយ​គ្រូពេទ្យ កំណត់​បាន​ថា​តើ​គ្រួស​នោះ​បណ្តាលអោយ​ស្ទះ ឬក៏​អត់​។ តេស្ត​ទាំងនេះ​ប្រហេលជា​មាន Hepatobiliary Iminodiacetic Acid (HIDA) Scan, Magnetic Resonance Imaging (MRI) ឬ Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP)​។ គ្រួស​ក្នុង​ថង់ទឹកប្រមាត់​ដែល​រកឃើញ​ដោយ ERCP អាច​យក​វា​ចេញ​បាន​ផង​ដែរ​។
  • តេស្ត​ឈាម​រក​មើល​ផលវិបាក​៖ តេស្ត​ឈាម​ប្រហែល​ជា​ប្រាប់​អោយដឹង​ពី​ការបង្ក​រោគ ជំងឺ​លឿង រលាក​លំពែង ឬ​ផលវិបាក​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​បណ្តាល​មកពី​គ្រួស​ក្នុង​ថង់ទឹកប្រមាត់​បាន​ផង​ដែរ​៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង