​ប្រសិនបើ​អ្នក​មាន​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ជាតិ​ស្ករ​នៅក្នុង​ឈាម​របស់​អ្នក​ដោយ​ខ្លួនឯង​គឺ ជា​វិធី​ដ៏ មាន​សារសំខាន់​ក្នុង​ការគ្រប់គ្រង​ផែនកា​នៃ​ការ​រ​ព្យាបាល​របស់​អ្នក និង​ការពារ ពី​ផលវិបាក​រយៈពេល វែង​នៃ​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​។ ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​អាចធ្វើ​បាន តាមរយះ​ឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិច ចល័ត​ដែល​វាស់​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​នៅក្នុង​តំណក់ឈាម​របស់​អ្នក​។​

​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​ជាតិ​ស្ករ​នៅក្នុង​ឈាម​ដោយ​ខ្លួនឯង​អាច​ផ្តល់​អោយ​អ្នក​នូវ​ព័ត៌មាន ដ៏​មាន​ប្រយោជន៍​សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ជំងឺ​ទឹកនោម​ផ្អែម​។ វា​អាច​ជួយ​អ្នក​:

  • វិនិច្ឆ័យ​ថា​តើ​ការព្យាបាល​របស់​អ្នក​ទទួល​បាន​ដូច​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ហើយ​ឬ​នៅ​?
  • យល់​អំពី​របប​អាហារ និង​ការធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ដែល​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​ដល់​កម្រិត ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​របស់​អ្នក​
  • យល់​អំពីរ​កត្តា​ផ្សេងទៀត​ដូចជា​ជំងឺ ឬ​ភាព​តានតឹង​ដែល​អាច​មាន​ឥទ្ធិពល​ដល់​កម្រិត ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​របស់​អ្នក​
  • ត្រួតពិនិត្យ​ផលប៉ះពាល់​នៃ​ថ្នាំ​ទឹកនោម​ផ្អែម មក​លើ​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​របស់​អ្នក​
  • កំណត់​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​ដែល​អាច​មាន​គ្រោះថ្នាក់ ទាំង​ខ្ពស់ ឬ​ទាំង​ទាប​ពេក​៕