​ការចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture) គឺ​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​នៅ​លើ​ខ្នង​ផ្នែក ខាងក្រោម​។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរ​ឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture) ម្ជុល​ត្រូវបាន ស៊ក​បញ្ចូល​នៅ​ចន្លោះ​រវាង​ឆ្អឹង​កង​ខ្នង​(lumbar bone)​ពី​កង់​ដើម្បី​បូម​យក​ទឹក​ខួរ​ឆ្អឹងខ្នង (cerebrospinal fluid)​ដែល​ជា​សារធាតុ​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខួរក្បាល និង​ខួរឆ្អឹងខ្នង​ដែល​មាន​នាទី ដើម្បី​ការពារ​ពី​ការរង​របួស​។​​ការចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture)​អាច​ជួយ​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​នៃ​ការឆ្លង​មេរោគ ធ្ងន់ធ្ងរ​ដូចជា ជំងឺរលាកស្រោមខួរ​ក្បាល បញ្ហា​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សរសៃប្រសាទ​កណ្តាល ដូច​ជា​ជំងឺ Guillain-Barre និង​ជំងឺ​ក្រិន​សរសៃឈាម ឬ​មហារីក​ខួរក្បាល ឬ​ឆ្អឹងខ្នង​ជាដើម​។ ពេលខ្លះ គ្រូពេទ្យ​ប្រើ​វិធី​ចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរ​ឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture)​នេះ​ដើម្បី​ចាក់​ថ្នាស្ពឹក ឬ​សារធាតុ គីមី​ដើម្បី​ព្យាបាល​ចូលទៅក្នុង​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(cerebrospinal fluid)​។​
​ការចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture)​ត្រូវបាន​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​៖

  • ​បូម​យក​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(cerebrospinal fluid)​សម្រាប់​ការវិភាគ​នៅក្នុង​មន្ទីរពិសោធន៍​
  • ​វាស់​សម្ពាធ​នៅក្នុង​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(cerebrospinal fluid)
  • ​ចាក់​ថ្នាំស្ពឹក​តាម​ឆ្អឹងខ្នង  ថ្នាំ​សារធាតុ​គីមី ឬ​ថ្នាំ​ដទៃទៀត​
  • ​ប្រើ​ជាតិ​ពណ៌​( myelography ) ឬ​សារធាតុ​វិទ្យុ​សកម្ម ( cisternography ) ចូលទៅក្នុង ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(cerebrospinal fluid)​ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​មាន​រូបភាព​នៃ​លំហូ​ររបស់​ទឹក​ខួរ​ឆ្អឹងខ្នង​

​ព័ត៌មាន​ដែល​ប្រមូល​បាន​មក​ពី​ការចាក់​បូម​យក​ទឹក​ខួរឆ្អឹងខ្នង​(Lumbar Puncture) អាចជួយ ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​នៃ :

  • ការឆ្លង​មេរោគ​បាក់តេរី ផ្សិត និង​វីរុស​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងរ​មួយ​ចំនួន​រួម​ទាំង​ជំងឺ​រលាក​ស្រោម​ម​ខួរ រលាក​ខួរក្បាល និង​ជំងឺស្វាយ​
  • ​ការ​ហូរ​ឈាម​នៅ​ជុំវិញ​ខួរក្បាល ( subarachnoid hemorrhage )
  • ​ជំងឺមហារីក​មួយចំនួន​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ខួរក្បាល ឬ​ខួរឆ្អឹងខ្នង​
  • ​ការ​រលាក​ជាក់លាក់​ណា​មួយ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​សរសៃប្រសាទ​ដូចជា ជំងឺ​ក្រិន​សរសៃឈាម និង​ជំងឺ Guillain-Barre ជាដើម​៕