ខាងក្រោមនេះ health.com.kh នឹងបង្ហាញអ្នកពីភរិយាដែលធ្វើឲ្យស្វាមីអាចក្លាយជាអ្នកក្របាន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. នារីដែលមិនចេះខ្វល់ពីចំណាយនិងចំណូលរបស់គ្រួសារ ដោយចាយមិនចេះគិត មិនចេះទុកដាក់ស្រួល មានប៉ុន្មានចាយទាល់តែអស់ ហើយដើរខ្ចីលុយគេទៀត។ នារីបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យប្តីពីសេដ្ឋីក្លាយជាអ្នកសុំទាន។
  2. មនុស្សស្រីដែលមិនចេះគាំទ្រការរាប់អានខាងក្រៅរបស់ប្តី ហើយថែមទាំងទៅបំផ្លាញទៀតផង។ ប្រពន្ធបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យស្វាមីមិនអាចចុះចំណោមក្នុងសង្គម។ លុះយូរទៅ នឹងគ្មាននរណាហ៊ាននៅជិតប្តី ដោយធ្វើឲ្យស្វាមីដាច់ជំនួយទាំងអស់។
  3. ស្ត្រីដែលទម្លាយអាថ៌កំបាំងរបស់ប្តីនៅចំពោះមុខមិត្តភក្តិ ធ្វើឱ្យគេអាប់ឱនកិត្តិយស។ ភរិយាបែបនេះ នឹងធ្វើឲ្យប្តីមិនអាចជោគជ័យបានឡើយ មានតែផ្លូវបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះ។
  4. នារីដែលមានជំងឺសង្ស័យ មិនមានជំនឿចិត្តចំពោះស្វាមីរបស់ខ្លួន។ នៅពេលដែលប្រពន្ធសង្ស័យច្រើន នឹងអាចកើតមានជម្លោះរាល់ថ្ងៃ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារមិនអាចរុងរឿងបានឡើយ ព្រោះតែជម្លោះទាំងនោះ។
  5. មនុស្សស្រីដែលតែងតែបញ្ជាប្តីឱ្យធ្វើនេះធ្វើនោះ ទុកប្តីដូចជាអ្នកបម្រើ។ បើប្រពន្ធមានចរិតបែបនឹង ស្វាមីអ្នកនឹងចាំបាច់រីកចម្រើនឡើយ ដោយអាចដុនដាបទៅៗ ធ្វើឲ្យគ្មានលុយអាចសល់ក្នុងឃ្លាំងបានឡើយ៕