ជំងឺពុកឆ្អឹង ប្រហែលជាជំងឺញឹកញាប់មួយដែលកើតលើមនុស្សស្រី ជាពិសេសស្រ្តីវ័យចំណាស់ ប៉ុន្តែវាក៏ត្រូវបានគេរកឃើញលើមនុស្សប្រុសដែរ។ ដូច្នេះហើយ បុរសៗគួរតែស្វែងយល់អំពីកត្តាប្រឈមមុខរបស់ខ្លួនផងនៅពេលនិយាយដល់ជំងឺពុកឆ្អឹងនេះ៖

  • ជាមនុស្សចាស់អាយុច្រើនជាង ៧៥ឆ្នាំ
  • កំពុងតែមានសន្ទស្សន៍កម្ពស់ធៀបនឹងកម្ពស់ទាប
  • កំពុងតែស្រកទម្ងន់រាងកាយយ៉ាងហោចណាស់ ៥ភាគរយ ក្នុងរយៈពេល៤ឆ្នាំមុន
  • ជាមនុស្សដែលកំពុងតែជក់បារី
  • ជាមនុស្សដែលរស់នៅបែបស៊ីដេកៗច្រើន
  • កំពុងតែមានសមាជិកគ្រួសារភេទប្រុសមានជំងឺពុកឆ្អឹងដែរ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង