​ការស្រុត​ស្បូន មាន​ភាពខុសៗ​គ្នា ទៅ​តាម​កម្រិត​ធ្ងន់ធ្ងរ របស់​វា​។ អ្នក​អាច​នឹង​មាន​ការស្រុត​ស្បូន ក្នុង​កម្រិត​ស្រាល និង មិន​បាន​ដឹង​នូវ​រោគសញ្ញា​អ្វី​ទាល់តែ​សោះ ។ ប្រសិនបើ​អ្នក មាន​ការស្រុត​ស្បូន ក្នុង​កម្រិត​ជាធ​ម្យ​ម រហូត​ដល់​កម្រិត​ខ្លាំង នោះ​អ្នក​អាច​នឹង​ជួបប្រទះ​នូវ​សញ្ញា​ទាំងនេះ ៖
 

– មាន​អារម្មណ៍​ថា​ធ្ងន់ ឬ ទាញយារ​ចេញ នៅក្នុង​អាង​ត្រគាក​របស់​អ្នក​។​
– មានការ​លៀន​ចេញ​នូវ​ជាលិកា ចេញពី​ទ្វារមាស​របស់​អ្នក​។​
– មាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង​ប្រព័ន្ធ​បង្ហូរ​នោម ដូចជា ការ​លេច​នោម ឬ ខំ​ទប់​ទឹកនោម​។​
– មាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង ការ​ធ្វើ​ចលនា​របស់​ពោះវៀន​។​
– ឈឺ​ចង្កេះ​។​
– មាន​អារម្មណ៍​ដូចជា​អ្នក​កំពុងតែ អង្គុយ​នៅលើ​កូន​បាល់​តូច​មួយ ឬ ក៏​ដូចជា​មាន​អ្វី​មួយ​ធ្លាក់​ចេញ ពី​ក្នុង​ទ្វារមាស​របស់​អ្នក​។​
– មាន​ការព្រួយបារម្ភ​ចំពោះ​ការ​រួមភេទ ដូចជា មាន​អារម្មណ៍​ថា​ទ្វារមាស​ឡើង​រលុង​ខ្លាំង​។​
– មាន​រោគសញ្ញា ដែល​ហាក់​នឹង​មិន​សូវ​មាន​ផល​រំខាន​នៅក្នុង​ពេល​ព្រឹក តែ​ហាក់​នឹងមាន សភាព កាន់តែ​អាក្រក់​ឡើង នៅក្នុង​ពេល​ថ្ងៃ​៕​