នៅពេលដែលកូនក្នុងផ្ទៃខ្វះអុកស៊ីសែនសម្រាប់ដកដង្ហើម អ្នកម្តាយនឹងមានអារម្មណ៍ដូចខាងក្រោមនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលអ្នកម្តាយចាប់ផ្តើមដឹងពីការកម្រើករបស់កូនក្នុងផ្ទៃ គួរតែចាប់កត់នូវចំនួននៃការកម្រើករបស់កូនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃ។ ក្រោយពេលដែលកត់រួច អ្នកម្តាយអាចបូកចំនួនទាំងអស់ ហើយយកទៅគុណនឹង៣ ហើយចែកនឹង១២ នោះអ្នកនឹងដឹងពីរយៈពេលនៃការកម្រើករបស់កូនរៀងរាល់មួយម៉ោង។ បើរៀងរាល់មួយម៉ោងការកម្រើករបស់កូនមិនតិចជាង១០ដង ជាការធម្មតា។ ប៉ុន្តែបើការកម្រើករបស់កូនប្រែជាតិចជាងមុន ឬឈប់កម្រើក មានន័យថា កូនកំពុងតែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដោយពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមណាស់។ ជាទូទៅ ចង្វាក់បេះដូងរបស់កូនមានរបៀប ហើយមានកម្លាំង ដោយរៀងរាល់នាទី បេះដូងរបស់កូននឹងលោតពី១២០ដងដល់១៦០ដង។ ប៉ុន្តែបើលើសពី១៦០ដងក្នុងមួយនាទី ឬតិចជាង១២០ដង ជាមុខសញ្ញាដែលប្រាប់អ្នកម្តាយថា កូនកំពុងតែខ្វះអុកស៊ីសែនហើយ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង