ភ្នែកមួយចំហៀងមើលឃើញមិនសូវច្បាស់ ឬហៅថា ភ្នែកខ្ជិល ឬភាសាបច្ចេកទេស Amblyopia កើតឡើងនៅពេលដែលខួរក្បលាហាក់បីដូចជា ធ្វើឲ្យភ្នែកតែមួយចំហៀងធ្វើការបានល្អជាង។ រឿងនេះអាចបណ្តាលឲ្យភ្នែកដែលមើលមិនសូវច្បាស់នោះខូចបាន។ យ៉ាងណាមិញ ហេតុផលធំៗដែលនាំឲ្យមានបញ្ហានេះមានដូចជា៖

  • មានជំងឺណាមួយដែលរំខានដល់សមត្ថភាពផ្ចង់អារម្មណ៍របស់ភ្នែកម្ខាងនោះ
  • ភ្នែកមើលមិនបានត្រង់ ឬហៅថា Strabismus 
  • ភ្នែកមានជំងឺឡើងបាយតែមួយចំហៀង
  • ភ្នែកមួយចំហៀងនោះអាចម្ញូបជីត ឆ្ងាយ ឬវៀចឡេន៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង