​ការប្រែប្រួល​គំហើញ​កើតមាន​ជា​ទូទៅ​នៅពេល​ដែល​អ្នក​កាន់តែ​មាន​អាយុ​ច្រើន ប៉ុន្តែ​ការប្រែប្រួល​នោះ​តម្រូវអោយ​មាន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុកដាក់​។ តើ​អ្នកដឹង​ពី​ភាព​ខុសប្លែកគ្នា​ដែរឬទេ​?

National Institutes of Health បាន​និយាយថា រោគសញ្ញា​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៃ​ការបាត់បង់​គំហើញ​រួមមានៈ​

  • ពិបាក​ស្គាល់​មុខ​មនុស្ស​ដែល​ខ្លួន​ស្រលាញ់​
  • មាន​អារម្មណ៍​ពន្លឺ​ហាក់ដូចជា​ខុសប្លែក​ពី​មុន​
  • ពិបាក​អាន​, ពិបាក​មើល​ពី​សញ្ញា​នៅតាម​ផ្លូវ​ភ្លាមៗ​៕