​រោគសញ្ញា​នៃ​ការ​រលាក​សន្លាក់​នៅ​នឹង​ជើង​រួម​មាន​ការឈឺ​និង​ការ​ហើម​ដែល​អាច​ធ្វើអោយ​អ្នក​ពិបាក​ក្នុង​ការដើរ ឬ​រត់​។​ ​អ្នក​គួរតែ​ទៅ​ជួប​នឹង​គ្រូពេទ្យ​ប្រសិនបើ​រោគសញ្ញា​ខាងក្រោម​នេះ​កើតមាន ៖

  • ​ហើម​ដែល​ប៉ះពាល់​យ៉ាងហោច​ណាស់​សន្លាក់​មួយ​
  • ​តឹង​ឬ​ឈឺ​ដែល​កើតមានឡើង​នៅ​សន្លាក់​ជាច្រើន​
  • ​ក្តៅ​ឬ​ក្រហម​ជុំវិញ​សន្លាក់​
  • ​ពិបាក​ធ្វើ​ចលនា​
  • ​គាំង​សន្លាក់​ដែល​ឈឺ​នៅ​ពេល​ព្រឹក​
  • ​ប្រែប្រួល​ពណ៌​ស្បែក​៕