ប្រសិនជាអ្នកម្តាយតែងសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទក្នុងពេលកូនខ្ចី ដែលជាពេលដែលអ្នកទើបតែសម្រាលកូនរួច នោះអ្នកម្តាយនឹងអាចទទួលរងគ្រោះថ្នាក់។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ក្រោយពេលដែលអ្នកម្តាយទើបតែសម្រាលកូនរួច សុខភាពនឹងស្ថិតក្នុងសភាពខ្សោយ បើសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទក្នុងរយៈពេលយូរ នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភ្នែករបស់អ្នកខ្លាំងណាស់។ ភ្នែករបស់អ្នកម្តាយនឹងប្រែជាស្ងួតខ្លាំង ហើយហៀរទឹកភ្នែក។
  2. ប្រសិនជាអ្នកម្តាយហ៊ានលេងទូរស័ព្ទច្រើនក្នុងពេលកូនខ្ចី នឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងត្រង់ចង្កេះ ព្រមទាំងឆ្អឹងខ្នងអ្នករងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ ព្រោះអ្នកអង្គុយតែមួយកន្លែងមិនកម្រើក។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នកពិបាកនឹងរឹងមាំវិញណាស់។
  3. នៅពេលដែលអ្នកម្តាយតែងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទជិតកូន នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលកូនលូតលាស់មិនបានល្អឡើយ ដោយធ្វើឲ្យកូនមិនឆ្លាតនោះទេ។ ជាពិសេស ការថតរូប ព្រមទាំងដាក់ចម្រៀងឲ្យកូនស្តាប់ជិតត្រចៀក ក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខួរក្បាលកូនផងដែរ។
  4. បើអ្នកម្តាយសម្លឹងទូរស័ព្ទយូរពេកក្នុងពេលកូនខ្ចី នឹងធ្វើឲ្យអ្នកឈឺក្បាលដោយមិនដឹងខ្លួន។ ជាពិសេស ការប្រើទូរស័ព្ទយូរ ក៏អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ម្រាមដៃរបស់អ្នកដែរ។ ដូចនេះ ក្នុងពេលកូនខ្ចី អ្នកម្តាយមិនគួរលេងទូរស័ព្ទច្រើនឡើយ ទើបមិនធ្វើឲ្យសុខភាពអ្នក ព្រមទាំងកូនជួបនឹងបញ្ហា៕