ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំខាល

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាល ចាប់ពីពេលនេះ ទេវតាទ្រព្យនឹងមកគោះទ្វារផ្ទះរបស់អ្នក ដោយហៅអ្នកឲ្យទទួលបានទ្រព្យចូលផ្ទះ។ ជាពិសេស ពេលដែលអ្នកដើរចេញក្រៅ ក៏អាចជួបនឹងបុគ្គលដែលជួយអ្នកបានផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនក្រទៀតទេ។

ឆ្នាំម្សាញ់

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ ចាប់ពីពេលនេះទៅ អ្នកនឹងមិនខ្វះលុយទៀតទេ ដោយអ្វីដែលអ្នកខាតពីមុន អាចទទួលបានផលមកវិញទាំងអស់។ ដូចនេះ សូម្បីតែសុបិន្ត ក៏អ្នកអាចឃើញទ្រព្យច្រើនដែរ។

ឆ្នាំមមី

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមី ចាប់ពីថ្ងៃនេះ ទ្រព្យនឹងរត់តាមអ្នក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមិនខ្វះលុយទៀតទេ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ អ្វីដែលអ្នកលះបង់ពីមុន សុទ្ធតែអាចទទួលបានផលធំចូលមកទាំងអស់៕