កុមារ​តូចៗ ត្រូវបាន​ទាក់ទាញ​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ប្រភេទ​មាន​កញ្ចក់​អេក្រង់​អាច​បញ្ជា​ដោយ Touch បាន ហើយ​ឪពុកម្តាយ​ក៏​តែងតែ​ផ្តល់​ឧបករណ៍​ទាំងនេះ​សម្រាប់​ពួកគេ​ប្រើប្រាស់​ច្រើន​ដែរ​។

​ទោះបីជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ ក្នុងនាម​ជា​ឪពុក​ម្តាយ​ឆ្លាត​វៃ គួរតែ​មាន​ដែន​កំណត់​មួយ​សម្រាប់​កូន​ខ្លួន​ប្រើប្រាស់​ឧបករណ៍​ទាំងអស់នោះ ដោយ​ផ្អែក​លើ​ហេតុផល​ដូច​ខាងក្រោម​នេះ​៖

  • ​ក្មេង​ប្រហែលជា​ពិបាក​គេង​លក់​ដោយសារតែ​ពួកគេ​ជក់​លេង​ពេក​
  • ​ក្មេង​អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា​លើ​ការនិយាយ ការយកចិត្តទុកដាក់ ការគិត និង​ជំនាញ​សង្គម ដោយសារតែ​ពួកគេ​មិន​ចេះ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ច្រើន​ជាមួយនឹង​មនុស្ស​ជុំវិញខ្លួន​
  • ​ក្មេង​អាច​នឹង​ធាត់​ជ្រុល ដោយសារតែ ចំណាយ​ពេល​លេង​ច្រើន​ជាង​នៅ​តែ​មួយ​កន្លែង​
  • ​ក្មេង​អាច​នឹង​មាន​បញ្ហា​លើ​អាកប្បកិរិយា ដោយសារតែ​ពួកគេ​ព្យាយាម​ធ្វើ​ត្រាប​តាម​នូវ​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​មើលឃើញ​ក្នុង​កញ្ចក់​ឧបករណ៍​អេឡិចត្រូនិច​ទាំងនោះ​៕