ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ឆ្នាំជូត ជាឆ្នាំដែលកើតមកនាំលាភតាមខ្លួនមកតែម្តង។ ជាពិសេស គេមានខួរក្បាលដែលឆ្លាតខ្លាំង ដោយធ្វើឲ្យលុយដែលអាចមកដល់ដៃរបស់គេគឺស្រួលខ្លាំងណាស់។ ដូចនេះ ក្នុងជីវិតនឹងមិនខ្វះលុយ មិនខ្វះផ្ទះ និងឡាននោះឡើយ។

ឆ្នាំម្សាញ់

ឆ្នាំម្សាញ់ ជាឆ្នាំដែលងាយទទួលបានការជួយពីអ្នកដទៃខ្លាំងណាស់។ ជាពិសេស គេជាបុគ្គលដែលមិនចេះអូសបន្លាយការងារ ថែមទាំងមានក្រសែលភ្នែកដែលល្អ ចេះសង្កេតបានល្អិតល្អន់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេងាយស្រួលនាំប្រាក់ចូលមកណាស់។

ឆ្នាំរកា

ឆ្នាំរកា កើតមកមាននិស្ស័យខ្ពស់ជាមួយប្រាក់តែម្តង ដោយធ្វើឲ្យក្នុងជីវិតរបស់គេមិនចេះខ្វះលុយនោះទេ។ ជាពិសេស មិនថាគេប្រកបការងារ ឬរបរអ្វីទេ សុទ្ធតែអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញចូលមកទាំងអស់៕