ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំឆ្លូវ

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ ជាអ្នកដែលមានការតស៊ូក្នុងជីវិតណាស់ ថែមទាំងមានស្មារតីរឹងមាំខ្លាំងក្នុងការទប់ទល់នឹងបញ្ហានានា។ ជាពិសេស នៅពេលដែលគេសន្សំបាន គេនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការបណ្តាក់ទុន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចទទួលបានផលធំណាស់។

ឆ្នាំជូត

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូត មើលទៅមិនសូវក្លាហាន ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរឹងមាំណាស់។ គេជាបុគ្គលដែលមើលធ្ងន់លើលទ្ធផលការងារ ដោយធ្វើអ្វីក៏ប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យលុយអាចចូលក្នុងហោប៉ាវគេដោយមិនដឹងខ្លួន។

ឆ្នាំកុរ

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំកុរ មានខួរក្បាលដែលជ្រះថ្លា មានគំនិតម៉ត់ចត់។ ជាពិសេស នៅពេលដែលគេចាប់ផ្តើមមុខរបរអ្វីមួយ គេនឹងរកឃើញគំនិតប្លែកៗច្រើន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចប្រមូលបានផលខ្ពស់តែម្តង៕