ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំខាល

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំខាល ជាអ្នកដែលរំពឹងខ្ពស់លើខ្លួនឯង ដោយធ្វើឲ្យគេជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំង។ ជាពិសេស នៅជុំវិញខ្លួន តែងមានអ្នកតាមជួយ ដោយគ្មានឧបសគ្គអ្វីអាចផ្ទួលគេបានឡើយ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ គេមានស្មារតីមួយដែលមិនងាយចុះចាញ់ ហើយក៏មានខួរក្បាលដែលឆ្លាតខ្លាំងដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេមិនក្លាយជាអ្នកមាន ក៏ពិបាកដែរ។

ឆ្នាំជូត

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំជូត មានខួរក្បាលឆ្លាត ដោយដឹងថាពេលណាគួរតែថយ ពេលណាគួរតែសម្រុកទៅមុខ។ ជាពិសេស គេមានថ្វីមាត់ដែលពូកែ ថែមទាំងមានជំនឿចិត្តខ្ពស់លើខ្លួនឯង។ ជាងនេះទៅទៀត មិនថាបញ្ហា ឬឧសគ្គធំប៉ុណ្ណាទេ គេមិនដែលគិតថាចង់បោះបង់ចោលសូម្បីតែបន្តិច។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេអាចក្លាយជាសេដ្ឋីក្នុងថ្ងៃណាមួយ។

ឆ្នាំឆ្លូវ

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ ជាបុគ្គលដែលឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើន ទើបអាចទទួលបានជោគជ័យ។ ជាពិសេស ឆ្នាំឆ្លូវនេះមិនងាយចុះចាញ់នឹងបញ្ហាអ្វីមួយនោះទេ ដោយតែងតស៊ូទៅមុខជានិច្ច ទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានទ្រព្យធំក្នុងថ្ងៃអនាគត៕