រដូវក្តៅនៅស្រុកយើងអាចនិយាយបានថា មានរយៈពេលយូរគ្រាន់បើដែរ ហើយវាក៏អាចផ្តល់ពេលវេលាដ៏ល្អៗច្រើនសម្រាប់កូនអ្នកលេងនៅខាងក្រៅបានដែរ។ ប៉ុន្តែឪពុកម្តាយគួរតែមានវិធានការជាច្រើនដើម្បីជួយថែរក្សាពួកគេឲ្យមានសុវត្ថិភាពក្នុងការរស់នៅ។ ខាងក្រោមនេះគឺជាការណែនាំខ្លះៗដែលអ្នកអាចធ្វើបាន៖

  • ការពារកូនអ្នកនៅពេលពួកគេនៅជិតទឹក។ ចូរប្រាកដថា កូនៗអ្នកចេះហែលទឹក និងមនុស្សធំចេះវិធីសង្កត់ទ្រូងដើម្បីសង្គ្រោះពេលលង់ទឹក
  • ចូរការពារកូនអញនកពីជំងឺដែលទាក់ទងនឹងកម្តៅ។ មិនត្រូវឲ្យពួកគេស្ថិតនៅកន្លែងដែលក្តៅខ្លាំង លើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យញ៉ាំច្រើនៗ និងការពារពីការរលាកដោយសារកម្តៅព្រះអាទិត្យ
  • ចូរប្រើប្រាស់ផលិតផលបណ្តេញសត្វល្អិត ឬមូសនៅលើស្បែកកូនគ្រប់ពេលពួកគេលេងនៅខាងក្រៅផ្ទះ
  • ចូរប្រាកដថា របស់ដែលកូនអ្នកលេងគឺមានសុវត្ថិភាពមុនពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់វា៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង