ការកក់សក់ជារឿងសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូប។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែជ្រើសរើសពេលឲ្យបានត្រូវដើម្បីមិនធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់។ តើការកក់សក់ពេលយប់ជារឿងល្អ ឬអាក្រក់ទៅ?

ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង១០ ដល់ម៉ោង២ភ្លឺ ជាពេលវេលាដែលកោសិកាស្បែកក្បាលអ្នកកំពុងតែលូតលាស់ ដោយអាចកើតស្បែកថ្មីបាន។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែកក់សក់ឲ្យបានមុនម៉ោង១០ ទើបមិនប៉ះពាល់ដល់ស្បែកក្បាលអ្នក។ មុនម៉ោង១០យប់ សំដៅចាប់ពីម៉ោង១ថ្ងៃត្រង់ រហូតដល់ម៉ោង១០យប់ ដោយអ្នកអាចកក់សក់ក្នុងចន្លោះពេលនេះបាន នោះស្បែកក្បាលអ្នកនឹងអាចលូតលាស់បានល្អជាមិនខាន។ ប៉ុន្តែបើអ្នកកក់នៅពេលយប់ អ្នកគួរតែផ្លុំឲ្យស្ងួត ទើបមិនធ្វើឲ្យអ្នកផ្តាសាយដោយងាយ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង