ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីសកម្មភាពរបស់កូនក្នុងផ្ទៃពេលដែលប៉ាម៉ាក់គេកំពុងរួមភេទ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ក្នុងពេលដែលអ្នកម្តាយកំពុងរួមភេទ កូនក្នុងផ្ទៃនឹងមានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់តូចរបស់គេកំពុងតែបើករាងធំ ព្រោះក្នុងពេលដែលអ្នកម្តាយរួមភេទ ស្បូនរបស់អ្នកម្តាយនឹងបើករាងធំបន្តិច។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យកូននៅក្នុងស្បូននោះមានអារម្មណ៍ថាបន្ទប់តូចរបស់គេគឺមានរាងធំជាងមុន។
  2. កូននឹងអាចស្តាប់លឺបេះដូងរបស់អ្នកម្តាយកំពុងតែលោតញាប់ ហើយកូននឹងចាប់ផ្តើមកម្រើកតាមនោះដែរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកម្តាយមានអារម្មណ៍ថាកូនក្នុងផ្ទៃតែងធ្វើសកម្មភាពក្រោយពេលដែលខ្លួនរួមភេទរួច។
  3. នៅពេលដែលអ្នករួមភេទ អាចនឹងប៉ះត្រូវកូនក្នុងផ្ទៃខ្លះ ប្រសិនជាអ្នកប្រើសកម្មភាពរាងខ្លាំង។ ដូចនេះ ក្នុងពេលរួមភេទ ម៉ាក់ៗ និងប៉ាៗ មិនគួរប្រើកម្លាំងខ្លាំងពេកទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យកូនគ្រោះថ្នាក់បាន៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង