សរសៃឈាម​វ៉ែន​គឺជា​សរសៃ​សម្រាប់​ដឹកនាំ​ឈាម​គ្មាន​អុក​ស៊ី​សែន​ចេញពី​កោសិកា​រទាំង​អស់នៃ​រាង​កាយ​ត្រលប់​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បេះដូង​ និង​សួត​។​ នៅ​ពេល​ដែល​សរសៃ​វ៉ែន​នេះ​ឡើង​ក្រាស់​ រមួល​ឬ​រីក​ធំ​មិនធម្មតា​ គេ​ហៅ​ឈ្មោះ​វា​ថា​សរសៃ​ឈាមវ៉ែន​រីក​ប៉ោង​ខុស​ពី​ធម្មតា​។​ ជា​ទូទៅ​សរសៃ​វ៉ែន​រីក​ដូច្នេះ​ច្រើន​កើតឡើង​នៅ​លើ​ជើង​ និង​ភ្លៅ​។​
•​         ការ​ដែល​សរសៃ​ឈាមវ៉ែន​នោះ​ឡើង​ក្រាស​ រមួល​ឬ​រីក​ធំ​គេ​ហៅ​ថា​ Varicosities​។​
•​         ការ​រីក​ប៉ោង​សរសៃឈាម​វ៉ែន​អាច​កើតឡើង​នៅ​គ្រប់កន្លែង​នៃ​រាង​កាយ​ ប៉ុន្តែ​កន្លែង​ដែល​ច្រើន​កើត​ជាងគេ​គឺ​ជើង​។​
•​         ក្នុង​សហរដ្ឋអាមេរិក​ មាន​មនុស្ស​ប្រុស​ប្រហែលជា​ ១៩%​ និង​ស្រី​ ៣៦%​ កើត​បញ្ហា​រីក​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជើង​។​
•​         ការ​រីក​ប៉ោង​សរសៃ​វ៉ែន​នេះ​អាច​កើត​ឡើងជា​លក្ខណៈ​តំនរ​ពូជ​ និង​អាយុ​របស់​មនុស្ស​។​
សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជើង​អាច​មាន​ទាំង​សើរៗ​ស្បែក​ ឬ​នៅ​ជ្រៅ​
•​         សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​សើរៗ​ស្បែក​ និង​មែក​របស់​វា​ជា​ធម្មតា​អាច​ទៅ​ជា​រីក​ប៉ោង​បាន​។​ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​ សរសៃ​ទាំងនេះ​មាន​វ៉ែន​សម្រាប់​ទាក់ទង​គ្នា​ ឬ​វ៉ែន​សម្រាប់​ទំ​លុះ​ទៅ​តំបន់​ជ្រៅៗ​ អា​ចត​ភ្ជាប់​ពី​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​សើរៗ​ស្បែក​ទៅ​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជ្រៅៗ​បាន​។​
•​         ចំពោះ​សរសៃ​វ៉ែន​ជ្រៅៗ​វិញ​គឺ​ត្រូវ​បាន​ហ៊ំ​ព័ទ្ធ​ដោយ​សាច់ដុំ​ និង​ជាលិការ​ចំណង​ សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ក្នុង​ការ​ច្របាច់​ឈាម​នៅ​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​ត្រលប់​ចូល​ក្នុង​បេះដូង​។​ សរសៃ​វ៉ែន​មាន​ប្រើស​របស់​វា​សម្រាប់​បង្ការ​ការ​កើត​មាននូវ​ Varicosities​។​
•​         ជា​ទូទៅ​ ឈាម​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​សរសៃ​វ៉ែន​សើរៗ​ស្បែក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​ជ្រៅៗ​។​ បន្ទាប់​មក​ឈាម​នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​តាម​រយៈ​បណ្តា​យ​របស់​សរសៃ​វ៉ែន​ធំៗ​ទៀត​ដើម្បី​ចូល​ទៅ​ដល់​បេះដូង​។​
មូលហេតុ​
មាន​ទ្រឹស្តី​ជា​ច្រើន​បាន​ស្វែង​ថា​ហេតុ​អ្វី​បានជា​ Varicosities​ កើតឡើង​ទៅ​លើ​សរសៃ​ឈាមវ៉ែន​ ប៉ុន្តែ​តាម​មតិ​ជា​ច្រើន​គេ​បាន​ចោទប្រកាន់​ទៅ​លើ​ការ​ខូច​ ឬ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​របស់​ប្រើស​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​។​
ប្រើ​សមាន​តួនាទី​ការពារ​ការ​ហូរ​មក​វី​ញ​នៃ​លំហូរ​ឈាម​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​។​ វា​ជួយ​ធ្វើ​យ៉ាងណា​អោយ​ឈាម​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​ហូរ​ទៅ​បេះដូង​ជា​និច្ច​។​ មូលហេតុ​ដែល​ថា​ហេតុ​អ្វី​បានជា​ប្រើស​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​ឈប់​ដំណើរការ​គឺ​ស្ថិត​ក្នុង​ការ​ពិភាក្សា​គ្នា​នៅឡើយ​។​
•​         អ្នកឯកទេស​ខ្លះ​គិត​ថា​បញ្ហា​តំនរ​ពូជ​ធ្វើ​អោយ​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​មាន​ប្រើស​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​តែ​បន្តិច​ប​ន្ទួ​ច​ ឬ​ប្រើស​ទាំងនោះ​មិន​ដំណើរការ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​។​
•​         មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ប្រហែលជា​កើតមក​មាន​ភាព​មិនធម្មតា​នៃ​ជញ្ជាំង​សរសៃ​វ៉ែន​ពី​កំណើត​។​ ភាព​ខ្សោយ​នៃ​សរសៃ​វ៉ែន​ប្រហែលជា​ធ្វើ​អោយ​ប្រើស​ទាំងនោះ​ញែក​ចេញពី​គ្នា​ និង​អាច​ធ្វើ​អោយ​ជ្រាប​ទឹក​ចូល​មក​វិញ​បាន​។​
លទ្ធផល​ដែល​ថា​ពេល​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​ភាព​ខ្សោយ​នៃ​ប្រើស​សរសៃ​វ៉ែន​ក្នុង​ពេល​ឈរ​ ហើយ​លំហូរ​ឈាម​នឹង​ហូរ​បញ្ច្រាស់​ និង​ចាក់​ទៅ​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​សើរៗ​ស្បែក​វិញ​។​
•​         នៅ​ពេល​សាច់ដុំ​នៅ​ជុំវិញ​សរសៃឈាម​វ៉ែន​ជ្រៅៗ​កន្ត្រាក់​ វា​នឹង​ជួយ​ធ្វើ​អោយ​ឈាម​នៅ​ក្នុង​នោះ​រុញ​ទៅ​បេះដូង​អស់​ដោយសារ​តែ​សម្ពាធ​មានការ​កើនឡើង​។​
•​         ករណី​នេះ​ក៏​អាច​ធ្វើ​អោយ​លំហូរ​ឈាម​ហូរ​បញ្ច្រាស់​ពី​សរសៃឈាម​វ៉ែន​ជ្រៅៗ​ទៅ​សរសៃឈាម​វ៉ែន​សើរៗ​ស្បែក​ដែរ​ ដោយសារ​តែ​ភាព​មិន​ប្រក្រតី​របស់​ប្រើស​សរសៃ​វ៉ែន​។​
•​         នេះ​ធ្វើ​អោយ​សម្ពាធ​នៅ​ក្នុង​សរសៃឈាម​វ៉ែន​សើរៗ​ស្បែក​កើនឡើង​ និង​ធ្វើ​អោយ​សរសៃ​រ៉ែ​ន​នោះ​រីក​ប៉ោង​។​
មាន​កត្តា​ជា​ច្រើន​អាច​ធ្វើ​អោយ​ការ​រីក​ប៉ោង​សរសៃ​វ៉ែន​នោះ​កាន់តែ​ធ្ងន់​ទៅៗ​ដូច​ជា​៖
•​         ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​គឺ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ការ​កើនឡើង​នូវ​កំរិត​របស់​ឈាម​។​ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​ វា​ក៏​បាន​បន្ថែម​នូវ​សម្ពាធ​ទៅ​លើ​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជើង​ទៀត​ដោយសារ​តែ​ការ​លូតលាស់​របស់​ស្បូន​ និង​ឥទ្ធិពល​របស់​អ័រម៉ូន​អឺ​ស្ត្រូ​ជេន​ និង​ប្រូ​ជេស​ស្តេ​រ៉ូ​ន​ទៅ​លើ​ជញ្ជាំង​សរសៃ​វ៉ែន​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​អោយ​សាច់ដុំ​ទន់​ ហើយ​ករណី​នេះ​អាច​ធ្វើ​អោយ​ពួក​គេ​វិវត្តន៍​ទៅ​រក​ការ​រីក​ប៉ោង​សរសៃឈាម​វ៉ែន​ក្នុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​។​
•​         ការ​ឈរ​យូរ​ពេក​
•​         ធាត់​ខ្លាំង​ ឬ​ដុះ​ក្បាល​ពោះធំ​ពេក​
•​         ការ​ប្រឹង​ដោយសារ​តែ​បញ្ហា​ទល់លាមក​រ៉ាំរ៉ៃ​ នោម​មិន​ចេញ​ដោយសារ​តែ​ក្រពេញ​ប្រូ​ស្តា​ត​រីក​ធំ​ ក្អក​រ៉ាំរ៉ៃ​ ឬ​បញ្ហា​ផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ធ្វើ​អោយ​អ្នក​ប្រឹង​ក្នុង​រយៈពេល​យូរ​ និង​ធ្វើ​អោយ​កើនឡើង​នូវ​កំលាំង​សង្កត់​ទៅ​លើ​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជើង​ ព្រមទាំង​រីក​សរសៃ​វ៉ែន​នោះ​បាន​។​ យន្តការ​ទាំងនេះ​ក៏​អាច​ធ្វើ​អោយ​កើត​មាន​ជំងឺ​ឬ​ស​ដូង​បាត​បាន​ដែរ​ ដែល​ការ​រីក​ប៉ោង​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​រន្ធ​គូថ​។​
•​         ការ​វះកាត់​ ឬ​មានការ​បាក់បែក​ក្នុង​តំបន់​ជើង​ ព្រោះ​បញ្ហា​អស់ទាំង​នេះ​ធ្វើ​អោយ​រាំងស្ទះ​ដល់​លំហូរ​ធម្មតា​របស់​ចរន្តឈាម​ក្នុង​សរសៃ​វ៉ែន​។​
•​         កត្តា​អាយុ​៖​ ជា​ទូទៅ​ មនុស្ស​ចាស់​ភាគច្រើន​តែងតែ​កើត​មាន​បញ្ហា​រីក​សរសៃ​វ៉ែន​នៅ​ជើង​។​

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង