តើអ្នកកំពុងតែគិតថា មានជំងឺផ្តាសាយនៅរដូវក្តៅមែនទេ? តាមពិតទៅ អ្នកគួរតែគិតអំពីប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីនៅរដូវក្តៅទៅវិញទេ។ ខាងក្រោមនេះ ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីអាការៈព្រមានមួយចំនួននៃជំងឺអាឡែហ្ស៊ីនៅរដូវក្តៅ៖

  • មានស្នាមរង្វង់ខ្មៅៗនៅក្រោមភ្នែក
  • ហើមសាច់ក្នុងច្រមុះដែលធ្វើឲ្យមុខមើលទៅដូចអស់កម្លាំង
  • មានស្នាមជ្រួញៗនៅលើច្រមុះ និងក្តោងច្រមុះ
  • ដកដង្ហើមតាមមាត់ដោយសារតែតឹងច្រមុះ៕