ជំងឺឆ្កែឆ្គួតគឺជាជំងឺដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយដែលអាចចម្លងទៅសត្វ និងមនុស្សបានតាមរយៈការខាំរបស់សត្វដែលមានជំងឺនោះ។ ដើម្បីជួយបង្ការការរាលដាលរបស់ជំងឺនេះ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

1ចូរយកសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកទៅជួបពេទ្យសត្វជាទៀងទាត់ដើម្បីប្រាកដថា គេបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្កាជំងឺឆ្កែឆ្គួតគ្រប់គ្រាន់ហើយ
2ចូរប្រាកដថា សត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកតែងតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។ បើសិនជាអាច ចូរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឆ្កែ ឆ្មា និងសត្វចិញ្ចឹមផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះជានិច្ច
3បើសិនជាអ្នករកឃើញថា មានការចូលរញ៉េរញ៉ៃរបស់សត្វផ្សេងៗនៅក្នុងផ្ទះអ្នកជិតខាងអ្នកហើយ ចូរទាក់ទងនឹងភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសត្វអាណាធិបតេយ្យផង៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង