អាហារដែលអ្នកញ៉ាំប្រហែលជាផ្នែកតែមួយទេនៃកត្តាជាច្រើនដែលនាំឲ្យធាត់ឡើងទម្ងន់។ យ៉ាងណាមិញ មានកត្តាច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យឡើងទម្ងន់ដែរដូចជា៖

1ការដែលមានអាហារមិនផ្តល់សុខភាពច្រើនជិតខ្លួន ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការ និងផ្ទះ
2គ្រួសារធ្លាប់មានប្រវត្តិ មានបញ្ហាគ្រប់គ្រងលើទម្ងន់
3ជាផលរំខាននៃការប្រើថ្នាំមួយចំនួនដូចជា ថ្នាំប្រឆាំងការបាក់ទឹកចិត្ត ឬថ្នាំប្រភេទ Steroids។
4មានអារម្មណ៍ពាក់ទឹកចិត្ត ស្រ្តេស ឬខឹង ដែលអាចនាំឲ្យញ៉ាំអាហារច្រើនៗ ទោះបីជាអ្នកមិនឃ្លានអាហារក៏ដោយ ហើយក៏អាចបង្កើតនូវជម្រើសញ៉ាំអាហារមិនផ្តល់សុខភាពជាច្រើនទៀត។

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង