បើសិនជាអ្នកមានស្បែកក្បាលដែលស្ងួត របកៗ ការប្រើប្រាស់សាប៊ូកំចាត់អង្គែរបានត្រឹមត្រូវអាចជួយបំបាត់បញ្ហាអស់ទាំងនេះបាន។ យកល្អគួរតែព្យាយាមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • មានសាប៊ូកំចាត់អង្គែរខុសៗគ្នាច្រើនប្រភេទណាស់ដែលមានសារធាតុផ្សំសកម្មខុសៗគ្នាដែឬ។ ចូរប្រាកដថា អ្នកបានអានកេារណែនាំរបស់ផលិតផលទាំងនោះយល់អស់ហើយមុននឹងប្រើប្រាស់។
  • សម្រាប់ប្រជាជនអាស៊ីយើងគួរតែកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សាប៊ូកំចាត់អង្គែរមកត្រឹមតែពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បានហើយ
  • ចូរការពារស្បែកក្បាលពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបើសិនជាអ្នកប្រើប្រាស់សាប៊ូប្រភេទ Tar ព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែកអ្នកងាយនឹងមានប្រតិកម្មជាមួយពន្លឺព្រះអាទិត្យណាស់៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង