ការ​ស្តែងចេញ​ភ្លាមៗ​នៃ​ជំងឺហឺត​អាចជា​រឿង​មួយ​គួរអោយ​តក់ស្លុត​, ទាំង​អ្នក​ដែល​មាន​ជំងឺ និង​អ្នក​ដែល​កំពុង​ឃើញ​ជំងឺ​។ មិត្ត​ដែល​ដឹង​ពី​របៀប​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​ស្ថានភាព​នោះ អាច​ជា​អ្នក​ជួយ​ដ៏​សំខាន់​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​គួរ​ធ្វើៈ​

​បន្ធូរ​អារម្មណ៍ៈ ជួយ​មិត្ត​របស់​អ្នក​សម្រាក​។ ប្រសិនបើ​នរណា​ម្នាក់​ដែល​កំពុងតែ​មាន​រោគសញ្ញា​ហឺត​ស្តែងចេញ​ភ្លាមៗ​នោះ​, វា​អាច​ធ្វើអោយ​ពួក​គេ​ពិបាក​ដកដង្ហើម​
​យក​មិត្ត​របស់​អ្នក​អោយ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពី​អ្វី​ដែល​បង្ក​អោយមាន​រោគសញ្ញា​នៃ​ការ​ហឺត ដូចជា​ផ្សែង​បារី​ជាដើម​
​ដាក់​មិត្ត​របស់​អ្នក​អោយ​អង្គុយៈ ការ​គេង​រាបស្មើ​អាចធ្វើអោយ​ការដកដង្ហើម​រឹតតែ​ពិបាក​
​ប្រសិនបើ​មិត្ត​របស់​អ្នក​អាច​និយាយបាន​, សួរ​អ្វី​ដែល​អាច​ធ្វើបាន​អំឡុង​ពេល​រោគសញ្ញា​ហឺត​កើតមាន​
​ប្រសិនបើ​មិត្ត​របស់​អ្នក​មិន​អាច​និយាយ​បាន​ទេ​នោះ ឬ​មិន​ចាំ​នូវ​សកម្មភាព​ដែល​គួរ​ធ្វើ​អំឡុង​ពេល​មាន​រោគសញ្ញា​ហឺត​ភ្លាមៗ​, សួរថា​តើ​គាត់​មាន​ថ្នាំ​សម្រាប់​ហឺត​អោយ​បាត់​រោគសញ្ញា​ដែរឬទេ​?

​សូម​ទាក់ទង​ទៅ​ឡាន​សង្គ្រោះបន្ទាន់​ប្រសិនបើៈ​

  • ថ្នាំ​សម្រាប់​បន្ថយ​រោគសញ្ញា​មិនមាន​ប្រសិទ្ធភាព​
  • ថ្នាំ​សម្រាប់​បន្ថយ​រោគសញ្ញា​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ដំបូង ប៉ុន្តែ​បន្ទាប់​មក​រោគសញ្ញា​របស់មិត្ត​អ្នកកាន់តែ​អាក្រក់ទៅៗ​
  • មិន​មាន​ថ្នាំ​បន្ថយ​រោគសញ្ញា​
  • មិត្ត​របស់​អ្នក​កំពុង​មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការនិយាយ ឬ​ព្យាយាម​ដកដង្ហើម​ខ្លាំង​
  • បបូរមាត់​របស់​មិត្ត​អ្នក​ប្រែជា​ស្វាយ​
  • មិត្ត​របស់​អ្នក​ប្រែជា​បាត់ស្មារតី​៕