ឪពុកម្តាយគួរតែកត់សម្គាល់ទៅលើអាការៈព្រមានមួយចំនួននៃការមិនសូវពេញចិត្តនឹងខ្លួនឯងរបស់កូនខ្លួន និងជួយពួកគេឲ្យជម្នះរឿងនេះឲ្យបានផង។ អាការៈព្រមានទាំងនេះមានដូចជា៖

  • ចៀសវាងការលំបាកណាមួយដោយមិនចេះចង់ខំប្រឹងប្រែង ឬបន្លំ
  • ត្រឡប់ទៅលើអាកប្បកិរិយាមិនទាន់ពេញវ័យ ឬកូនក្មេងវិញ
  • ក្លាយខ្លួនជាមនុស្សដែលចាំតែបញ្ជាគេ រឹង ឬគ្រប់គ្រងគេវិញ
  • ចេះតែរកឡេះ ឬសំដែងថាអ្វីមួយមិនសំខាន់ឡើយតែវាពិតជាសំខាន់មែន
  • បាត់បង់ចំណាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពដែលធ្លាប់តែធ្វើរាល់ថ្ងៃ
  • ចៀសវាងការទំនាក់ទំនង និងសកម្មភាពនានាជាមួយមិត្តភក្តិ
  • មានការពិបាកលើការទទួលយកការរិះគន់ពីអ្នកដទៃ៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង