ស្ត្រី​អាចជួយ​បុរស​ចំពោះ​ការរស់នៅ​របស់​ពួក​គេ​ដោយ​ជម្រុញ​ពួកគេ​អោយ​មាន​របៀប​រស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព​។​

​មជ្ឈមណ្ឌល​គ្រប់គ្រង និង​ការពារ​ជំងឺ​អាមេរិក​បាន​និយាយ​ពី​ការណែនាំ​ខាងក្រោម​ចំពោះ​ស្ត្រី៖

  • គាំទ្រ​បុរស​នៅក្នុង​ជីវិត​ដោយ​ជម្រុញ​ពួកគេ​អោយ​ស្វែងរក​យ៉ាង​យកចិត្ត​ទុក​នៅ​ពេល​ដែល​ចាំបាច់​
  • គិត​ពី​ជំនួយ​ដែល​អាច​បាន​មក​ពី​មិត្តភិក្ត​ប្រុសៗ​ដែល​រស់នៅ​ក្នុង​របៀប​រស់នៅ​ប្រកប​ដោយ​សុខភាព​
  • និយាយ​ទៅកាន់​បុរស​អំពី​ការជះឥទ្ធិពល​ដែល​ទម្លាប់​របស់​ពួកគេ​នឹង​មាន​លើ​កូន ឬ​ចៅ​របស់​ពួកគេ​
  • ទម្លាប់​អោយ​ធ្វើ​លំ​ហាត់ប្រាណ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ដែល​អ្នក និង​មិត្ត​ប្រុស​របស់​អ្នក​អាច​ធ្វើ​គ្នា​បាន​ជាមួយគ្នា​៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង