ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីថ្នាំដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ក្នុងការរួមភេទ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ថ្នាំបញ្ចុះសម្ពាធឈាម ក្រោយពេលដែលអ្នកប្រើច្រើន នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលក្នុងការរួមភេទឡើយ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តឡើយ ពេលដែលស្វាមីចង់រួមភេទជាមួយអ្នក។
  2. ថ្នាំពន្យារកំណើត ក្រោយពេលដែលអ្នកញ៉ាំច្រើន នឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនសូវចង់រួមភេទទេ។ ទោះបីជាអ្នករួមភេទ ក៏មិនអាចឡើងដល់ចំណុចកំពូលដែរ។ 
  3. ថ្នាំទប់ស្កាត់ការប្រតិកម្ម ក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនមានអារម្មណ៍ពុះកញ្ច្រោលក្នុងការរួមភេទដែរ។ នៅពេលដែលអ្នកប្រើច្រើន អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ល្អឡើយ ដោយធ្វើឲ្យការរួមភេទរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះជាខ្លាំង។ ដូចនេះ នៅពេលដែលអ្នកប្រើថ្នាំទាំងនេះច្រើន ចំនួននៃការរួមភេទរបស់អ្នកនឹងធ្លាក់ចុះច្រើន៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង