ការបាត់បង់គំហើញរបស់ភ្នែកដោយសារតែចាស់ទៅតាមអាយុមួយចំនួន គឺជារឿងដែលកើតមានជាញឹកញាប់។ ប៉ុន្តែដោយសារតែវាទំនងជាកើតឡើងបន្តិចម្តងៗ អ្នកប្រហែលជាមិនដឹងថា គំហើយភ្នែករបស់អ្នកកំពុងថយចុះទេ។ យ៉ាងណាមិញ ខ្ញុំសូមបង្ហាញអាការៈមួយចំនួនខាងក្រោមនេះដែលបញ្ជាក់ថា ភ្នែករបស់អ្នកកំពុងតែខូចខ្លាំងទៅៗហើយ៖

  • ពិបាកអាហានអក្សរក្នុងក្រដាសនានា
  • ពិបាកមើលឃើញទូរទស្សន៍
  • មានបញ្ហាលើការអាន ឬសរសៃឈ្មោះខ្លួនឯង
  • ពិបាកក្នុងការមើលឃើញច្បាស់ក្នុងការឡើងជណ្តើរ ឬចុះជណ្តើរ
  • ឧស្សាហ៍ព្រិចភ្នែក៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង