ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យភ្នែកកូនងាយខូចជាខ្លាំង។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. នៅពេលដែលកូនមិនទាន់គ្រប់៣ខែ អ្នកម្តាយមិនអាចផ្ជួរប្រដាប់ប្រដាល់លេងក្នុងអង្រឹងរបស់កូនឡើយ ព្រោះកូនអាចនឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ហើយមើលតែប្រដាប់ប្រដាល់លេងទាំងនោះ។ នៅពេលដែលកូនមើលតែមួយកន្លែង មិនមើលកន្លែងផ្សេង នឹងធ្វើឲ្យភ្នែកកូនងាយខូចណាស់។
  2. អ្នកម្តាយមិនគួរបើកភ្លើងឲ្យកូនគេងឡើយ ព្រោះពន្លឺទាំងនោះអាចផ្តល់សម្ពាធដល់ភ្នែកកូន ដោយធ្វើឲ្យកូនឆាប់ម្ញូបខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេធំឡើង។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយគួរតែប្រយ័ត្នពីចំណុចទាំងនេះ ទើបមិនធ្វើឲ្យភ្នែកកូនឆាប់ខូច៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង