ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីបុគ្គលដែលកូនគួរតែគេងជាមួយ។ តើមាននរណាខ្លះទៅ?

នៅពេលដែលកូនមានអាយុមិនទាន់គ្រប់៣ឆ្នាំ អ្នកម្តាយគួរតែឲ្យគេគេងជាមួយអ្នក ព្រោះកូនដែលគេងជាមួយម្តាយតាំងពីតូច នឹងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្ពស់។ កូនដែលមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពខ្ពស់ នៅពេលដែលធំឡើង នឹងងាយចុះសម្រុងជាមួយអ្នកដទៃ ថែមទាំងអាចរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃយូរ ដោយធ្វើឲ្យមានអ្នកជួយគេពេលដែលជួបនឹងបញ្ហា។ ប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរឲ្យកូនគេងជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ឡើយ ព្រោះរាងកាយមនុស្សចាស់នឹងត្រូវការស្រូបយកអុកស៊ីសែនច្រើន ហើយអាចបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិចច្រើនផងដែរ ដោយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកូនអ្នកជាខ្លាំង។ ដូចនេះ មុនពេលដែលកូនមានអាយុ៣ឆ្នាំ អ្នកគួរតែឲ្យគេគេងជាមួយអ្នក ទើបអាចល្អចំពោះសុខភាពកូន ដោយធ្វើឲ្យកូនលូតលាស់បានយ៉ាងល្អ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង